Tatyana Galtseva

Tatyana Galtseva kunst татьяна гальцева

Tatyana is op 31 augustus 1967 geboren in Kemerovo, Siberië

In 1986 is zij na een vierjarige beroepsopleiding aan de technische hogeschool afgestudeerd op het onderdeel “ Telecommunicatie”.

Vanaf 2000 woont en werkt ze in Antwerpen.

Van 2005 tot op heden heeft ze gewerkt op de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience van de stad Antwerpen.

In 2009 is ze na een opleiding van acht jaar afgestudeerd aan de Academie van Beeldende Kunsten in Berchem in het vak “keramiek”.

De laatste vier jaar van deze opleiding werkte ze aan een eigen stijl en hield ze zich vooral bezig met bas-reliëfs. Daarbij liet ze zich in het bijzonder inspireren door het werk van schilders als Jean Arp, Kazimir Malevich (suprematisme), Paul Klee, Franz Marc en Pieter Brueghel de Oudere.

Na een periode waarin ze zich vooral concentreerde op de vorm, is ze zich steeds meer gaan verdiepen in kleurgebruik.

In 2008 heeft ze een reeks werken in popart-stijl gecreëerd, die geëxposeerd werden in Galerie Hoogstraten. Het gebruik van acryl met klei bood haar de mogelijkheid om de meest expressieve kleuren weer te geven. In die periode begon ze in plaats van aardse en pastelkleuren meer en meer gebruik te maken van fauvistische, tegenovergestelde (complementaire) kleuren.

Toen ze in 2009 afstudeerde aan de Academie, zijn haar eindwerken tentoongesteld in Galerij SD Worx te Antwerpen. In datzelfde jaar heeft ze heel grondig de kunsttheorie van de grondlegger der abstracte kunst, Wassily Kandinsky, bestudeerd. Onder invloed van zijn werk begon bij haar een proces van zoeken naar een eigen stijl, eigen vormen, een eigen kleurenpalet.

In september 2009 heeft Tatyana zich opnieuw ingeschreven aan de Academie van Beeldende Kunsten in Berchem, ditmaal op de afdeling schilderen. Twee jaar lang heeft ze daar met tempera gewerkt. Daarnaast heeft ze zich uit eigen beweging toegelegd op bestudering van de iconografie. Met name het werk van Giotto maakte indruk op haar en ze heeft talloze op zijn schilderijen geïnspireerde schetsen gemaakt.

Geleidelijk is ze in haar eigen werk overgeschakeld op olieverf. Maar pas in het derde studiejaar aan de Academie is ze gaan werken met grote formaten.

In 2013 heeft ze haar opleiding schilderen aan de Academie voltooid en in 2016 is haar het getuigschrift voor de specialisatiegraad, optie schilderkunst, toegekend. Sindsdien werkt ze als zelfstandig kunstenares in haar eigen atelier.

TATYANA GALTSEVA

             STIJL

 

          Gebruik van associatieve impulsen als :

 

 • de nieuwigheid van de indruk (momentele verwerking van primaire indrukken)

 • de kracht van de indruk

 • contrastwerking tussen achtergrond en figuren op de voorgrond

   

    STREVEN

   

 • Een associatieve reeks creëren, maar daarbij ook de toeschouwer de mogelijkheid laten voor eigen associaties met een eigen betekenis.

 • Een verbinding (triade) tot stand brengen tussen visuele waarneming, bewustzijn en denken (naar analogie van de psycholinguïstiek, waarin wordt uitgegaan van een band tussen de taal, het denken en het bewustzijn).

 • Organische vormen creëren en deze op harmonische wijze met elkaar verbinden (met name het gebruik van geometrische en lyrische vormen, de combinatie van beide).

 • Belangrijke elementen in een schilderij beter laten uitkomen door het gebruik van een sterk met de voorgrondfiguren contrasterende achtergrond.

 • Vorm en kleur elkaar wederzijds laten beïnvloeden.

 • Gebruik maken van iconografische symbolen uit de West-Europese schilderkunst (15°-17° eeuw) en de Russische iconenkunst.